TV& VIDEO

kinh doanh vận tải

Bộ GTVT sẽ siết chặt quản lý Uber, Grab

Bộ GTVT sẽ siết chặt quản lý Uber, Grab

VTV.vn - Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT sẽ tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải vì bản chất Uber, Grab là hoạt động theo taxi ứng dụng công nghệ cao.