TV& VIDEO

kinh doanh vận tải

Đã có phương án giảm phí BOT Lai Cậy, Tiền Giang

Đã có phương án giảm phí BOT Lai Cậy, Tiền Giang

VTV.vn - Tại tỉnh Tiền Giang, phương án giảm phí qua trạm BOT Cai Lậy đã chính thức được đưa ra.