TV& VIDEO

kinh doanh vàng bạc

Thực trạng gian lận "tuổi vàng" tại Quảng Trị

Thực trạng gian lận "tuổi vàng" tại Quảng Trị

VTV.vn - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vừa tiến hành thanh kiểm tra một số đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vàng và đã phát hiện một số sai phạm.