TV& VIDEO

ký túc xá

Tình khúc Bạch Dương - Tập 12: Vừa về nhà, Hoa (Kiều Anh) đã bị mang tiếng lăng loàn, chồng đuổi đi

Tình khúc Bạch Dương - Tập 12: Vừa về nhà, Hoa (Kiều Anh) đã bị mang tiếng lăng loàn, chồng đuổi đi

VTV.vn - Vừa mới từ Liên xô trở về nước, Hoa (Kiều Anh) đã bị vợ Bình - đơn vị trưởng đến thẳng nhà đánh ghen trước mặt chồng và hàng xóm.