'Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương'

Hai di sản tư liệu được vinh danh đáp ứng tiêu chí của UNESCO

Hai di sản tư liệu được vinh danh đáp ứng tiêu chí của UNESCO

VTV.vn - Hai di sản được vinh danh là di sản tư liệu của chương trình “Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương” đã đáp ứng được những tiêu chí quan trọng của UNESCO.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive