TV& VIDEO

lạc quan

Việt Nam nằm trong 10 quốc gia lạc quan nhất thế giới

Việt Nam nằm trong 10 quốc gia lạc quan nhất thế giới

VTV.vn - Theo báo cáo của Nielse, Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia có mức độ lạc quan cao nhất trên toàn cầu với 107 điểm.