TV& VIDEO

lạm dụng trẻ em

Làm cách nào để bảo vệ trẻ trên môi trường Internet?

Làm cách nào để bảo vệ trẻ trên môi trường Internet?

VTV.vn - Theo Tổ chức Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), mỗi ngày có đến 720.000 hình ảnh liên quan đến lạm dụng trẻ em được đưa lên Internet.