TV& VIDEO

làng Ném Thượng

Lâm Đồng bỏ tục đâm trâu trong lễ hội

Lâm Đồng bỏ tục đâm trâu trong lễ hội

VTV.vn - UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ không cấp phép tổ chức nghi thức đâm trâu trong các lễ hội truyền thống tại địa phương.