TV& VIDEO

lãng phí đất

Tình trạng quản lý kém đang gây lãng phí đất đai nông, lâm trường

Tình trạng quản lý kém đang gây lãng phí đất đai nông, lâm trường

VTV.vn- Đó là khẳng định của TS Đặng Kim Sơn – một chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp khi bàn về tình trạng các nông, lâm trường quốc doanh quản lý và sử dụng đất kém hiệu quả.