TV& VIDEO

lãng phí thực phẩm

Chiến dịch cắt giảm chất phế thải từ thức ăn

Chiến dịch cắt giảm chất phế thải từ thức ăn

VTV.vn - Bước đầu là kiểm tra lượng thức ăn mà mọi người đang bỏ đi. Tiếp theo sẽ là bước tính toán, thận trọng hơn khi mua hàng; chỉ mua những gì cần thiết và ăn những gì bạn mua.