TV& VIDEO

lãng phí thực phẩm

Sáng kiến độc đáo chống lãng phí thực phẩm quá hạn

Sáng kiến độc đáo chống lãng phí thực phẩm quá hạn

VTV.vn - Để chống lãng phí thực phẩm, một công ty khởi nghiệp tại Đức đã thu gom, mua lại những thực phẩm quá hạn, nhằm giảm thiểu tối đa lượng thực phẩm, đồ uống vứt đi mỗi ngày.