TV& VIDEO

lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Xử phạt lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc: 2 năm chưa phạt được ai

Xử phạt lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc: 2 năm chưa phạt được ai

VTV.vn - Dù đã có quy định xử phạt hành chính những người lao động làm việc quá hạn tại Hàn Quốc nhưng sau hơn 2 năm triển khai, hầu như chưa có lao động nào bị xử phạt.