lao động giá rẻ

Thách thức của thế hệ Y trong tương lai

Thách thức của thế hệ Y trong tương lai

VTV.vn - Với thuận lợi là sự linh hoạt, kiến thức, thế hệ Y sẽ giải phóng thị trường lao động, tạo ra sức bật cho nền kinh tế nhưng họ cũng phải đối mặt với không ít thách thức.