TV& VIDEO

lao động trẻ

Nhiều ưu đãi thu hút người tài làm việc tại TP.HCM

Nhiều ưu đãi thu hút người tài làm việc tại TP.HCM

VTV.vn - Để thu hút chuyên gia, lao động trẻ, nhà khoa học làm việc tại các Sở, ban ngành, TP.HCM sẽ có mức trợ cấp ban đầu để khuyến khích ổn định công tác lên đến 100 triệu đồng.