TV& VIDEO

lao động

Đảm bảo an toàn lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật Bản

Đảm bảo an toàn lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật Bản

VTV.vn - Cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam đảm bảo an toàn cho người Việt Nam lao động, học tập và làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản.