lễ Eid al-Fitr

Indonesia tăng cường an ninh dịp lễ Eid al-Fitr

Indonesia tăng cường an ninh dịp lễ Eid al-Fitr

VTV.vn - Indonesia đang triển khai chiến dịch an ninh đối phó với nguy cơ tấn công nhằm vào các mục tiêu trọng yếu và các đồn Cảnh sát trước dịp lễ Eid al-Fitr.