TV& VIDEO

lệnh triệu tập

Tòa phúc thẩm Campuchia giữ y án đối với ông Kem Sokha

Tòa phúc thẩm Campuchia giữ y án đối với ông Kem Sokha

VTV.vn - Tòa Phúc thẩm Campuchia đã quyết định giữ y án của Tòa Sơ thẩm Phnom Penh đối với ông Kem Sokha, Quyền Chủ tịch Đảng Cứu Quốc đối lập, vì tội chống lệnh triệu tập của tòa.