TV& VIDEO

Linh vật

Giá trị văn hóa Việt qua các linh vật

Giá trị văn hóa Việt qua các linh vật

VTV.vn - Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam vừa khai mạc triển lãm chuyên đề ‘Linh vật Việt Nam’. Triển lãm giới thiệu gần 100 hiện vật tiêu biểu đang được lưu giữ tại bảo tàng.