TV& VIDEO

lĩnh vực hợp tác

Tăng cường hợp tác Việt Nam và Luxembourg

Tăng cường hợp tác Việt Nam và Luxembourg

VTV.vn - Lễ ký kết khung về hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg đã diễn ra hôm nay (14/11) tại Hà Nội.