TV& VIDEO

lĩnh vực hợp tác

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Trung Quốc

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Trung Quốc

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc.