TV& VIDEO

lò đốt rác

Bà Rịa - Vũng Tàu: Phản hồi của doanh nghiệp về nguy cơ gây ô nhiễm hồ Đá Đen

Bà Rịa - Vũng Tàu: Phản hồi của doanh nghiệp về nguy cơ gây ô nhiễm hồ Đá Đen

VTV.vn - Đại diện doanh nghiệp Thiên Phước đã có phản hồi về nguy cơ gây ô nhiễm hồ Đá Đen.