TV& VIDEO

loại bỏ quảng cáo

Cách chặn quảng cáo trên Skype

Cách chặn quảng cáo trên Skype

Bạn cảm thấy khó chịu với quảng cáo trên cửa sổ Skype? Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể loại bỏ hoàn toàn sự khó chịu đó.