TV& VIDEO

lợi dụng chính sách

Năm 2017 sẽ giải quyết cơ bản hồ sơ người có công còn tồn đọng

Năm 2017 sẽ giải quyết cơ bản hồ sơ người có công còn tồn đọng

VTV.vn - 5.000 hồ sơ người có công còn tồn đọng tại địa phương sẽ được giải quyết trong năm nay.