TV& VIDEO

Lợi dụng chức vụ quyền hạn

Xét xử 14 cựu cán bộ Đồng Tâm, Mỹ Đức

Xét xử 14 cựu cán bộ Đồng Tâm, Mỹ Đức

VTV.vn - 14 bị cáo nguyên là cán bộ xã Đồng Tâm và cán bộ huyện Mỹ Đức bị đưa ra xét xử.