TV& VIDEO

lớp học thêm

56% thí sinh vào lớp 10 tại TP.HCM có điểm dưới trung bình môn Toán

56% thí sinh vào lớp 10 tại TP.HCM có điểm dưới trung bình môn Toán

VTV.vn - 56% là con số học sinh có điểm thi môn Toán vào lớp 10 dưới trung bình trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua tại TP.HCM.