TV& VIDEO

lũ lụt ở miền Trung

Bão chồng bão, lũ chồng lũ, người dân miền Trung chồng chất khó khăn

Bão chồng bão, lũ chồng lũ, người dân miền Trung chồng chất khó khăn

VTV.vn - Bão chồng bão, lũ chồng lũ. Bấp bênh là từ được dùng nhiều nhất để miêu tả cuộc sống của người dân miền Trung vào lúc này.