TV& VIDEO

Luật Bảo hiểm xã hội

Từ 1/1/2018 lao động ngắn hạn cũng được đóng BHXH

Từ 1/1/2018 lao động ngắn hạn cũng được đóng BHXH

VTV.vn - Đây là nội dung mới đáng chú ý được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội.