TV& VIDEO

luật kinh doanh

Thủ tục cấp phép dự án đầu tư còn chồng chéo

Thủ tục cấp phép dự án đầu tư còn chồng chéo

VTV.vn-Hiện nay, để chuyển nhượng một dự án bất động sản, DN bị 4 luật chi phối và phải thực hiện lặp lại nhiều lần cùng một nội dung. Làm thế nào để tháo gỡ những khó khăn này?