TV& VIDEO

Luật xây dựng

Quốc hội thảo luận Luật Du lịch (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận Luật Du lịch (sửa đổi)

VTV.vn - Chiều nay (29/5), Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Du lịch (sửa đổi).