TV& VIDEO

lương cơ sở

Sẽ giảm hệ số tiền lương tăng thêm của nhiều ngành

Sẽ giảm hệ số tiền lương tăng thêm của nhiều ngành

VTV.vn - Bộ Nội vụ đề xuất dỡ bỏ hệ số tiền lương tăng thêm của các ngành như Thuế, Hải quan, kho bạc Nhà nước…. đang được áp dụng 0,8 - 1,8 lần mức lương cơ sở như hiện nay.