lương tối thiểu vùng

Lương tăng hàng năm, người lao động vẫn phải chi tiêu tằn tiện

Lương tăng hàng năm, người lao động vẫn phải chi tiêu tằn tiện

VTV.vn - Lương tăng nhanh nhưng người lao động vẫn chẳng đủ sống là nghịch lý bao năm vẫn tồn tại.