TV& VIDEO

lương

Nước Anh mạnh tay trong cuộc chiến mức lương "trọng nam khinh nữ"

Nước Anh mạnh tay trong cuộc chiến mức lương "trọng nam khinh nữ"

VTV.vn - Tuần qua, Chính phủ Anh đã công bố quy định yêu cầu các doanh nghiệp lớn phải công khai mức lương trả cho nhân viên nam và nữ.