TV& VIDEO

lương

Mất 100 năm để cân bằng mức chênh lệch lương theo giới tính

Mất 100 năm để cân bằng mức chênh lệch lương theo giới tính

VTV.vn - Theo Sky News, khoảng cách chênh lệch mức lương theo giới tính đang ngày một rộng thêm. Để thu hẹp khoảng cách này, ít nhất phải mất 100 năm nữa.