TV& VIDEO

Mạch nước ngầm

Evian-les-Bains - Nguồn nước khoáng thiên nhiên quý giá của nước Pháp

Evian-les-Bains - Nguồn nước khoáng thiên nhiên quý giá của nước Pháp

VTV.vn - Nguồn nước khoáng thấm dần qua các tầng lọc tự nhiên, hoàn toàn không bị tác động bởi con người và môi trường bên ngoài nên tuyệt đối an toàn, tốt cho sức khỏe con người.