TV& VIDEO

mai anh đào

Đà Lạt vận động người dân trồng mai anh đào

Đà Lạt vận động người dân trồng mai anh đào

VTV.vn - Mới đây, Ban quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt) đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện việc trồng, chăm sóc và bảo dưỡng cây mai anh đào.