màn trời chiếu đất

Cha nguy kịch, 2 con thơ sắp “màn trời chiếu đất”

Cha nguy kịch, 2 con thơ sắp “màn trời chiếu đất”

VTV.vn - Hai đứa trẻ chẳng những sắp mất cha mà nguy cơ phải sống cảnh “màn trời chiếu đất”.