TV& VIDEO

măng ngâm hóa chất.

Măng ở Nghệ An “tắm” chất cấm vàng ô

Măng ở Nghệ An “tắm” chất cấm vàng ô

VTV.vn - Kết quả kiểm nghiệm hóa chất mà các cơ sở chế biến măng ở Nghệ An sử dụng để ngâm măng bán ra thị trường là chất cấm auramine O (chất vàng ô).