mặt hàng thiết yếu

Đẩy mạnh cho vay bình ổn thị trường

Đẩy mạnh cho vay bình ổn thị trường

VTV.vn - Các tổ chức tín dụng được yêu cầu dành nguồn vốn với mức lãi suất phù hợp để tham gia chương trình cho vay bình ổn thị trường.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive