TV& VIDEO

mặt hàng thiết yếu

Đẩy mạnh cho vay bình ổn thị trường

Đẩy mạnh cho vay bình ổn thị trường

VTV.vn - Các tổ chức tín dụng được yêu cầu dành nguồn vốn với mức lãi suất phù hợp để tham gia chương trình cho vay bình ổn thị trường.