máy bay MH17

Vụ rơi máy bay MH17: 5 quốc gia sẽ cùng tài trợ các thủ tục truy tố hình sự

Vụ rơi máy bay MH17: 5 quốc gia sẽ cùng tài trợ các thủ tục truy tố hình sự

VTV.vn - Năm quốc gia tham gia cuộc điều tra về vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 sẽ cùng tài trợ các thủ tục truy tố hình sự.