TV& VIDEO

mía đường

Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường trong nước

Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường trong nước

VTV.vn - Sáng nay (19/1), một cuộc hội thảo quy mô đưa ra giải pháp giúp ngành mía đường phát triển bền vững vừa diễn ra tại tỉnh Hậu Giang.