TV& VIDEO

mía đường

Liên kết các DN - Kỳ vọng tạo sức bật cho ngành mía đường

Liên kết các DN - Kỳ vọng tạo sức bật cho ngành mía đường

VTV.vn -Trong bối cảnh tồn kho đường đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, việc bắt tay giữa DN thực phẩm dinh dưỡng và DN mía đường đã phần nào cho thấy hướng giải quyết đúng đắn.