TV& VIDEO

Miền đất hứa

Tây Nguyên có thực sự là miền đất hứa?

Tây Nguyên có thực sự là miền đất hứa?

VTV.vn - Đi đâu khi con đường mưu sinh không cho họ có nhiều sự lựa chọn? Tây Nguyên có thực sự là miền đất hứa hay không?