miền núi Phía Bắc

13.246 hộ dân ở miền núi phía Bắc sống trong khu vực ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất cao

13.246 hộ dân ở miền núi phía Bắc sống trong khu vực ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất cao

VTV.vn - Số liệu này được công bố trong Hội nghị toàn quốc về phòng, chống thiên tai diễn ra vào sáng 29/3.