TV& VIDEO

mở đợt cao điểm tấn công

Tăng cường trấn áp tội phạm trước Tết nguyên đán Ất mùi

Tăng cường trấn áp tội phạm trước Tết nguyên đán Ất mùi

Để đảm bảo cho người dân có một cái Tết Ất Mùi an toàn hơn, sáng nay (28/1), Tổng Cục cảnh sát đã họp bàn đưa ra các giải pháp đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.