TV& VIDEO

mô hình học tập

Quảng Trị nhân rộng các mô hình học tập trong cộng đồng

Quảng Trị nhân rộng các mô hình học tập trong cộng đồng

VTV.vn - Ngày 14/10, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết thí điểm mô hình “Gia đình học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2014 - 2015.