TV& VIDEO

mô hình

Thú chơi mô hình tĩnh của giới trẻ Hà Nội

Thú chơi mô hình tĩnh của giới trẻ Hà Nội

VTV.vn - Xuất phát từ Anh, Mỹ đầu thế kỷ 20, thú sưu tập mô hình tĩnh đã du nhập vào Việt Nam và khá phát triển trong mấy năm gần đây.