TV& VIDEO

mở rộng EU

Bộ tứ Visegrad ủng hộ mở rộng EU

Bộ tứ Visegrad ủng hộ mở rộng EU

VTV.vn - Bộ tứ Visegrad ủng hộ vô điều kiện việc mở rộng EU như một công cụ làm gia tăng ổn định khu vực.