TV& VIDEO

mỏ vàng

Giải pháp vàng "xanh" liệu có khả thi?

Giải pháp vàng "xanh" liệu có khả thi?

VTV.vn - Giải pháp vàng "xanh" là mô hình cân bằng thương mại vàng hay cân bằng giữa giá trị của vàng bán ra và các giá trị về con người để đổi lấy vàng.