TV& VIDEO

môi trường học

Trung Quốc cấm nhập khẩu rác

Trung Quốc cấm nhập khẩu rác

VTV.vn - Trung Quốc đã cấm nhập khẩu rác do ảnh hưởng đến môi trường và sức khoẻ của người dân.