môi trường học

Kinh nghiệm phát triển du lịch gắn với bảo tồn đa dạng sinh học

Kinh nghiệm phát triển du lịch gắn với bảo tồn đa dạng sinh học

VTV.vn - Hài hòa giữa lợi ích kinh tế do du lịch mang lại với phát triển và bảo tồn cảnh quan sinh thái tự nhiên, vấn đề được đưa ra bên lề kỳ họp GEF6 tại Đà Nẵng.