TV& VIDEO

môi trường ô nhiễm kéo dài

TP.HCM đề nghị cưỡng chế các DN không khắc phục ô nhiễm môi trường

TP.HCM đề nghị cưỡng chế các DN không khắc phục ô nhiễm môi trường

VTV.vn - UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ TN&MT hướng dẫn thực hiện cưỡng chế các tổ chức, cá nhân không thực hiện những biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường.