MSCI

MSCI chưa đưa Việt Nam vào danh sách xem xét nâng hạng

MSCI chưa đưa Việt Nam vào danh sách xem xét nâng hạng

VTV.vn - Theo kết quả công bố chỉ số phân hạng thị trường, Việt Nam hiện vẫn chưa được xem xét vào danh sách tiềm năng của MSCI.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive