TV& VIDEO

MSCI

MSCI chưa đưa Việt Nam vào danh sách xem xét nâng hạng

MSCI chưa đưa Việt Nam vào danh sách xem xét nâng hạng

VTV.vn - Theo kết quả công bố chỉ số phân hạng thị trường, Việt Nam hiện vẫn chưa được xem xét vào danh sách tiềm năng của MSCI.