TV& VIDEO

mùa đông giá lạnh

Trồng rau nhiệt đới giữa mùa Đông của châu Âu

Trồng rau nhiệt đới giữa mùa Đông của châu Âu

VTV.vn - "Trồng rau theo chiều thẳng đứng" có thể trồng được bất kể loại rau gì, kể cả giống rau từ các xứ nhiệt đới giữa thời tiết mùa Đông giá lạnh của châu Âu.