TV& VIDEO

mua hành khô

Bị phát hiện làm hành khô bẩn, cơ sở sản xuất chống đối quyết liệt

Bị phát hiện làm hành khô bẩn, cơ sở sản xuất chống đối quyết liệt

VTV.vn - Chủ tịch UBND xã Dương Xá - nơi vừa bị phát hiện chế biến hành khô bẩn - cho biết sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn để các hộ sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.