TV& VIDEO

mua sắm qua mạng

60% người dùng mạng Việt Nam “giải trí” bằng cách mua sắm

60% người dùng mạng Việt Nam “giải trí” bằng cách mua sắm

VTV.vn - Theo khảo sát của Criteo, đơn vị trong lĩnh vực tiếp thị thương mại, thực hiện tại Việt Nam, có đến 60% người đang online nhưng không biết làm gì sẽ quyết định đi mua sắm.