TV& VIDEO

mục đích dân sự

Hội đồng Bảo an kêu gọi cấm thử hạt nhân

Hội đồng Bảo an kêu gọi cấm thử hạt nhân

VTV.vn - Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện nghiêm cấm tất cả các vụ thử hạt nhân, dù đó là vì mục đích dân sự hay quân sự.