mục đích dân sự

Hội đồng Bảo an kêu gọi cấm thử hạt nhân

Hội đồng Bảo an kêu gọi cấm thử hạt nhân

VTV.vn - Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện nghiêm cấm tất cả các vụ thử hạt nhân, dù đó là vì mục đích dân sự hay quân sự.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive